کمترین: 
17000
بیشترین: 
17000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17000
زمان: 
1/19 11:40
قیمت دینار کویت امروز 19 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 17000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:40","price":17000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399