کمترین: 
354000
بیشترین: 
357000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
357000
زمان: 
1/19 13:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 19 فروردین 1397
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 357000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:18","price":354000},{"date":"1397/01/19 13:00","price":357000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398