کمترین: 
563000
بیشترین: 
605000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
595000
زمان: 
1/19 17:00
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 19 فروردین 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 595000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:18","price":563000},{"date":"1397/01/19 11:54","price":566000},{"date":"1397/01/19 12:30","price":570000},{"date":"1397/01/19 13:00","price":575000},{"date":"1397/01/19 14:00","price":585000},{"date":"1397/01/19 16:36","price":605000},{"date":"1397/01/19 17:00","price":595000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398