کمترین: 
866000
بیشترین: 
925000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
925000
زمان: 
1/19 17:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 19 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 925000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:18","price":866000},{"date":"1397/01/19 11:54","price":869000},{"date":"1397/01/19 12:12","price":875000},{"date":"1397/01/19 13:00","price":886000},{"date":"1397/01/19 14:00","price":896000},{"date":"1397/01/19 16:36","price":893000},{"date":"1397/01/19 17:00","price":906000},{"date":"1397/01/19 17:18","price":922000},{"date":"1397/01/19 17:24","price":907000},{"date":"1397/01/19 17:36","price":913000},{"date":"1397/01/19 17:54","price":925000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398