کمترین: 
1753000
بیشترین: 
1873000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1873000
زمان: 
1/19 18:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 19 فروردین 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 19 فروردین 1397 , 1873000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:18","price":1753000},{"date":"1397/01/19 11:48","price":1758000},{"date":"1397/01/19 12:12","price":1763000},{"date":"1397/01/19 13:00","price":1794000},{"date":"1397/01/19 14:00","price":1823000},{"date":"1397/01/19 14:36","price":1803000},{"date":"1397/01/19 14:54","price":1824000},{"date":"1397/01/19 15:36","price":1844000},{"date":"1397/01/19 16:06","price":1853000},{"date":"1397/01/19 16:36","price":1803000},{"date":"1397/01/19 18:30","price":1873000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398