کمترین: 
559000
بیشترین: 
601000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
591000
زمان: 
1/19 17:00
قیمت ربع سکه امروز 19 فروردین 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 591000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:18","price":559000},{"date":"1397/01/19 11:54","price":562000},{"date":"1397/01/19 12:30","price":566000},{"date":"1397/01/19 13:00","price":571000},{"date":"1397/01/19 14:00","price":581000},{"date":"1397/01/19 16:36","price":601000},{"date":"1397/01/19 17:00","price":591000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398