کمترین: 
863000
بیشترین: 
922000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
922000
زمان: 
1/19 17:54
قیمت نیم سکه امروز 19 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 922000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:18","price":863000},{"date":"1397/01/19 11:54","price":866000},{"date":"1397/01/19 12:12","price":872000},{"date":"1397/01/19 13:00","price":883000},{"date":"1397/01/19 14:00","price":893000},{"date":"1397/01/19 16:36","price":890000},{"date":"1397/01/19 17:00","price":903000},{"date":"1397/01/19 17:18","price":919000},{"date":"1397/01/19 17:24","price":904000},{"date":"1397/01/19 17:36","price":910000},{"date":"1397/01/19 17:54","price":922000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398