کمترین: 
1805000
بیشترین: 
1930000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1930000
زمان: 
1/19 18:30
قیمت سکه امامی امروز 19 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 1930000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:18","price":1805000},{"date":"1397/01/19 11:48","price":1810000},{"date":"1397/01/19 12:06","price":1820000},{"date":"1397/01/19 13:00","price":1841000},{"date":"1397/01/19 14:00","price":1870000},{"date":"1397/01/19 14:36","price":1860000},{"date":"1397/01/19 14:54","price":1900000},{"date":"1397/01/19 15:18","price":1890000},{"date":"1397/01/19 15:36","price":1910000},{"date":"1397/01/19 16:06","price":1850000},{"date":"1397/01/19 16:36","price":1873000},{"date":"1397/01/19 17:00","price":1877000},{"date":"1397/01/19 17:06","price":1902000},{"date":"1397/01/19 17:24","price":1887000},{"date":"1397/01/19 17:54","price":1920000},{"date":"1397/01/19 18:30","price":1930000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398