کمترین: 
1750000
بیشترین: 
1870000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1870000
زمان: 
1/19 18:30
قیمت سکه بهار آزادی امروز 19 فروردین 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 1870000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:18","price":1750000},{"date":"1397/01/19 11:48","price":1755000},{"date":"1397/01/19 12:12","price":1760000},{"date":"1397/01/19 13:00","price":1791000},{"date":"1397/01/19 14:00","price":1820000},{"date":"1397/01/19 14:36","price":1800000},{"date":"1397/01/19 14:54","price":1821000},{"date":"1397/01/19 15:36","price":1841000},{"date":"1397/01/19 16:06","price":1850000},{"date":"1397/01/19 16:36","price":1800000},{"date":"1397/01/19 18:30","price":1870000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398