کمترین: 
96341
بیشترین: 
96485.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96341.3
زمان: 
1/19 13:30
قیمت شاخص بورس امروز 19 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 96341.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 11:00","price":96485.1},{"date":"1397/01/19 11:10","price":96470.7},{"date":"1397/01/19 11:20","price":96470.5},{"date":"1397/01/19 11:30","price":96454.8},{"date":"1397/01/19 12:20","price":96374.5},{"date":"1397/01/19 12:30","price":96370.0},{"date":"1397/01/19 12:40","price":96361.0},{"date":"1397/01/19 12:50","price":96341.0},{"date":"1397/01/19 13:30","price":96341.3}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398