کمترین: 
4220
بیشترین: 
4220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4220
زمان: 
1/19 10:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 19 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 19 فروردین 1397 , 4220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:40","price":4220}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398