کمترین: 
675
بیشترین: 
685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
680
زمان: 
1/19 15:40
قیمت کرون نروژ امروز 19 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 680 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:30","price":675},{"date":"1397/01/19 13:50","price":685},{"date":"1397/01/19 15:40","price":680}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398