کمترین: 
850
بیشترین: 
920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
920
زمان: 
1/19 17:00
قیمت کرون دانمارک امروز 19 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 920 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":850},{"date":"1397/01/19 10:30","price":880},{"date":"1397/01/19 11:10","price":865},{"date":"1397/01/19 13:50","price":880},{"date":"1397/01/19 17:00","price":920}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398