کمترین: 
13500
بیشترین: 
13600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13600
زمان: 
1/19 17:00
قیمت دینار بحرین امروز 19 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 19 فروردین 1397 , 13600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":13500},{"date":"1397/01/19 17:00","price":13600}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398