کمترین: 
13050
بیشترین: 
13400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13400
زمان: 
1/19 17:00
قیمت ریال عمان امروز 19 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 19 فروردین 1397 , 13400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":13050},{"date":"1397/01/19 15:20","price":13100},{"date":"1397/01/19 17:00","price":13400}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398