کمترین: 
1370
بیشترین: 
1400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1400
زمان: 
1/19 17:00
قیمت ریال قطر امروز 19 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 19 فروردین 1397 , 1400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":1380},{"date":"1397/01/19 10:40","price":1370},{"date":"1397/01/19 17:00","price":1400}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399