کمترین: 
620
بیشترین: 
670
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
670
زمان: 
1/19 17:00
قیمت کرون سوئد امروز 19 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 19 فروردین 1397 , 670 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":620},{"date":"1397/01/19 10:30","price":630},{"date":"1397/01/19 10:40","price":620},{"date":"1397/01/19 11:20","price":625},{"date":"1397/01/19 13:50","price":640},{"date":"1397/01/19 16:20","price":645},{"date":"1397/01/19 17:00","price":670}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398