کمترین: 
5500
بیشترین: 
5800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5800
زمان: 
1/19 17:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 19 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 5800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":5500},{"date":"1397/01/19 10:30","price":5550},{"date":"1397/01/19 11:20","price":5500},{"date":"1397/01/19 17:00","price":5550},{"date":"1397/01/19 17:30","price":5800}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398