کمترین: 
1330
بیشترین: 
1430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1400
زمان: 
1/19 16:20
قیمت لیر ترکیه امروز 19 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 1400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":1350},{"date":"1397/01/19 10:30","price":1335},{"date":"1397/01/19 11:20","price":1330},{"date":"1397/01/19 11:50","price":1345},{"date":"1397/01/19 12:20","price":1360},{"date":"1397/01/19 12:30","price":1380},{"date":"1397/01/19 12:50","price":1400},{"date":"1397/01/19 13:50","price":1430},{"date":"1397/01/19 16:20","price":1400}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398