کمترین: 
7250
بیشترین: 
7850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7850
زمان: 
1/19 17:00
قیمت پوند امروز 19 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 19 فروردین 1397 , 7850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":7250},{"date":"1397/01/19 10:30","price":7440},{"date":"1397/01/19 10:40","price":7450},{"date":"1397/01/19 10:50","price":7300},{"date":"1397/01/19 11:20","price":7450},{"date":"1397/01/19 13:50","price":7500},{"date":"1397/01/19 14:30","price":7550},{"date":"1397/01/19 16:20","price":7440},{"date":"1397/01/19 17:00","price":7850}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398