کمترین: 
6450
بیشترین: 
6575
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6550
زمان: 
1/19 17:30
قیمت یورو امروز 19 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 19 فروردین 1397 , 6550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":6450},{"date":"1397/01/19 10:50","price":6475},{"date":"1397/01/19 11:10","price":6500},{"date":"1397/01/19 12:10","price":6525},{"date":"1397/01/19 13:50","price":6575},{"date":"1397/01/19 17:30","price":6550}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398