کمترین: 
5240
بیشترین: 
5705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5660
زمان: 
1/19 21:30
قیمت دلار امروز 19 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 19 فروردین 1397 , 5660 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:10","price":5240},{"date":"1397/01/19 10:20","price":5250},{"date":"1397/01/19 10:40","price":5260},{"date":"1397/01/19 11:10","price":5275},{"date":"1397/01/19 11:40","price":5290},{"date":"1397/01/19 12:10","price":5300},{"date":"1397/01/19 12:20","price":5311},{"date":"1397/01/19 12:30","price":5340},{"date":"1397/01/19 12:50","price":5372},{"date":"1397/01/19 13:50","price":5453},{"date":"1397/01/19 14:30","price":5470},{"date":"1397/01/19 15:20","price":5530},{"date":"1397/01/19 16:20","price":5655},{"date":"1397/01/19 17:00","price":5568},{"date":"1397/01/19 17:30","price":5520},{"date":"1397/01/19 18:30","price":5535},{"date":"1397/01/19 19:30","price":5536},{"date":"1397/01/19 20:30","price":5705},{"date":"1397/01/19 21:30","price":5660}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398