کمترین: 
222860
بیشترین: 
231171
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
226246
زمان: 
1/19 22:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 19 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 19 فروردین 1397 , 226246 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:05","price":222860},{"date":"1397/01/19 12:25","price":223629},{"date":"1397/01/19 12:30","price":225014},{"date":"1397/01/19 13:45","price":228708},{"date":"1397/01/19 14:45","price":230093},{"date":"1397/01/19 14:50","price":228708},{"date":"1397/01/19 15:30","price":229324},{"date":"1397/01/19 16:00","price":230863},{"date":"1397/01/19 16:30","price":231171},{"date":"1397/01/19 17:10","price":230709},{"date":"1397/01/19 17:25","price":230494},{"date":"1397/01/19 17:30","price":229786},{"date":"1397/01/19 17:40","price":229570},{"date":"1397/01/19 17:55","price":229262},{"date":"1397/01/19 18:15","price":228647},{"date":"1397/01/19 19:20","price":228862},{"date":"1397/01/19 19:55","price":228708},{"date":"1397/01/19 20:05","price":228247},{"date":"1397/01/19 20:15","price":227939},{"date":"1397/01/19 20:20","price":227785},{"date":"1397/01/19 21:10","price":227169},{"date":"1397/01/19 21:25","price":227015},{"date":"1397/01/19 21:45","price":226861},{"date":"1397/01/19 21:50","price":226800},{"date":"1397/01/19 22:05","price":226554},{"date":"1397/01/19 22:20","price":226246}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398