کمترین: 
167146
بیشترین: 
173380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
169686
زمان: 
1/19 22:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 19 فروردین 1397
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 19 فروردین 1397 , 169686 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 10:05","price":167146},{"date":"1397/01/19 12:25","price":167724},{"date":"1397/01/19 12:30","price":168762},{"date":"1397/01/19 13:45","price":171533},{"date":"1397/01/19 14:45","price":172572},{"date":"1397/01/19 14:50","price":171533},{"date":"1397/01/19 15:30","price":171995},{"date":"1397/01/19 16:00","price":173149},{"date":"1397/01/19 16:30","price":173380},{"date":"1397/01/19 17:10","price":173033},{"date":"1397/01/19 17:25","price":172872},{"date":"1397/01/19 17:30","price":172341},{"date":"1397/01/19 17:40","price":172179},{"date":"1397/01/19 17:55","price":171948},{"date":"1397/01/19 18:15","price":171487},{"date":"1397/01/19 19:20","price":171648},{"date":"1397/01/19 19:55","price":171533},{"date":"1397/01/19 20:05","price":171187},{"date":"1397/01/19 20:15","price":170956},{"date":"1397/01/19 20:20","price":170840},{"date":"1397/01/19 21:10","price":170378},{"date":"1397/01/19 21:25","price":170263},{"date":"1397/01/19 21:45","price":170148},{"date":"1397/01/19 21:50","price":170101},{"date":"1397/01/19 22:05","price":169917},{"date":"1397/01/19 22:20","price":169686}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398