کمترین: 
709300
بیشترین: 
756900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
756900
زمان: 
1/19 13:45
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 19 فروردین 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 756900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 00:15","price":709300},{"date":"1397/01/19 13:45","price":756900}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398