کمترین: 
390.12
بیشترین: 
405.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
401.09
زمان: 
1/19 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 19 فروردین 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 19 فروردین 1397 , 401.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/19 00:00","price":392.9},{"date":"1397/01/19 00:30","price":393.28},{"date":"1397/01/19 02:00","price":395},{"date":"1397/01/19 02:30","price":394.94},{"date":"1397/01/19 05:00","price":391.6},{"date":"1397/01/19 05:30","price":394.14},{"date":"1397/01/19 06:00","price":392.43},{"date":"1397/01/19 06:30","price":391},{"date":"1397/01/19 07:00","price":390.12},{"date":"1397/01/19 08:00","price":392.7},{"date":"1397/01/19 08:30","price":392},{"date":"1397/01/19 09:00","price":394.43},{"date":"1397/01/19 11:00","price":391.74},{"date":"1397/01/19 11:30","price":393.15},{"date":"1397/01/19 12:30","price":394.22},{"date":"1397/01/19 13:00","price":392.8},{"date":"1397/01/19 16:00","price":398},{"date":"1397/01/19 16:30","price":397.7},{"date":"1397/01/19 20:00","price":400.06},{"date":"1397/01/19 20:30","price":402.42},{"date":"1397/01/19 21:00","price":405.75},{"date":"1397/01/19 21:30","price":400},{"date":"1397/01/19 22:00","price":399.73},{"date":"1397/01/19 22:30","price":398.48},{"date":"1397/01/19 23:00","price":398},{"date":"1397/01/19 23:30","price":401.09}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398