کمترین: 
92
بیشترین: 
94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
94
زمان: 
1/18 14:20
قیمت روبل روسیه امروز 18 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 13:20","price":92},{"date":"1397/01/18 14:20","price":94}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398