کمترین: 
650
بیشترین: 
650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
650
زمان: 
1/18 13:20
قیمت کرون نروژ امروز 18 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 13:20","price":650}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398