کمترین: 
1360
بیشترین: 
1370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1370
زمان: 
1/18 15:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 فروردین 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 13:00","price":1370},{"date":"1397/01/18 14:20","price":1360},{"date":"1397/01/18 15:30","price":1370}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398