کمترین: 
5160
بیشترین: 
5160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5160
زمان: 
1/18 13:00
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 18 فروردین 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 5160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 13:00","price":5160}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399