کمترین: 
5
بیشترین: 
5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5
زمان: 
1/18 12:40
قیمت دینار عراق امروز 18 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 12:40","price":5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398