کمترین: 
490
بیشترین: 
490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
490
زمان: 
1/18 11:40
قیمت ین ژاپن امروز 18 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:40","price":490}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398