کمترین: 
3050
بیشترین: 
3150
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3150
زمان: 
1/18 15:20
قیمت منات آذربایجان امروز 18 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 3150 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":3050},{"date":"1397/01/18 13:00","price":3100},{"date":"1397/01/18 14:20","price":3080},{"date":"1397/01/18 15:20","price":3150}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398