کمترین: 
835
بیشترین: 
844
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
840
زمان: 
1/18 16:30
قیمت کرون دانمارک امروز 18 فروردین 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 840 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":835},{"date":"1397/01/18 13:20","price":844},{"date":"1397/01/18 16:30","price":840}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398