کمترین: 
13150
بیشترین: 
13300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13300
زمان: 
1/18 13:40
قیمت دینار بحرین امروز 18 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 13300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":13150},{"date":"1397/01/18 13:40","price":13300}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398