کمترین: 
13050
بیشترین: 
13100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13100
زمان: 
1/18 13:40
قیمت ریال عمان امروز 18 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 13100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":13050},{"date":"1397/01/18 13:40","price":13100}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398