کمترین: 
1340
بیشترین: 
1370
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1370
زمان: 
1/18 14:20
قیمت ریال قطر امروز 18 فروردین 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1370 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":1350},{"date":"1397/01/18 13:40","price":1340},{"date":"1397/01/18 14:20","price":1370}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398