کمترین: 
1250
بیشترین: 
1350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1350
زمان: 
1/18 13:00
قیمت ریال عربستان امروز 18 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":1250},{"date":"1397/01/18 13:00","price":1350}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398