کمترین: 
16500
بیشترین: 
16500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16500
زمان: 
1/18 11:30
قیمت دینار کویت امروز 18 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 16500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":16500}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398