کمترین: 
610
بیشترین: 
620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615
زمان: 
1/18 16:30
قیمت کرون سوئد امروز 18 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 فروردین 1397 , 615 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":610},{"date":"1397/01/18 12:40","price":620},{"date":"1397/01/18 13:20","price":615},{"date":"1397/01/18 15:50","price":613},{"date":"1397/01/18 16:30","price":615}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398