کمترین: 
75
بیشترین: 
75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75
زمان: 
1/18 11:30
قیمت افغانی امروز 18 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":75}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398