کمترین: 
5400
بیشترین: 
5450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5450
زمان: 
1/18 15:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 5450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":5400},{"date":"1397/01/18 15:30","price":5450}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398