کمترین: 
4000
بیشترین: 
4210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4100
زمان: 
1/18 18:00
قیمت دلار استرالیا امروز 18 فروردین 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 18 فروردین 1397 , 4100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":4000},{"date":"1397/01/18 12:20","price":4040},{"date":"1397/01/18 13:30","price":4020},{"date":"1397/01/18 13:40","price":4060},{"date":"1397/01/18 13:50","price":4050},{"date":"1397/01/18 14:20","price":4070},{"date":"1397/01/18 14:40","price":4050},{"date":"1397/01/18 15:50","price":4020},{"date":"1397/01/18 16:30","price":4050},{"date":"1397/01/18 17:40","price":4210},{"date":"1397/01/18 18:00","price":4100}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398