کمترین: 
4050
بیشترین: 
4220
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4220
زمان: 
1/18 14:20
قیمت دلار کانادا امروز 18 فروردین 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 فروردین 1397 , 4220 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":4100},{"date":"1397/01/18 12:10","price":4140},{"date":"1397/01/18 12:20","price":4050},{"date":"1397/01/18 12:30","price":4150},{"date":"1397/01/18 12:40","price":4140},{"date":"1397/01/18 13:30","price":4170},{"date":"1397/01/18 13:40","price":4100},{"date":"1397/01/18 13:50","price":4200},{"date":"1397/01/18 14:20","price":4220}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398