کمترین: 
860
بیشترین: 
875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
875
زمان: 
1/18 14:30
قیمت یوان چین امروز 18 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 فروردین 1397 , 875 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":860},{"date":"1397/01/18 14:20","price":870},{"date":"1397/01/18 14:30","price":875}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398