کمترین: 
1308
بیشترین: 
1340
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1320
زمان: 
1/18 16:30
قیمت لیر ترکیه امروز 18 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1320 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":1308},{"date":"1397/01/18 11:40","price":1315},{"date":"1397/01/18 12:30","price":1310},{"date":"1397/01/18 13:20","price":1315},{"date":"1397/01/18 13:40","price":1340},{"date":"1397/01/18 14:20","price":1315},{"date":"1397/01/18 14:40","price":1320},{"date":"1397/01/18 15:10","price":1315},{"date":"1397/01/18 16:30","price":1320}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398