کمترین: 
1385
بیشترین: 
1430
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1430
زمان: 
1/18 16:30
قیمت درهم امارات امروز 18 فروردین 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 1430 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:30","price":1385},{"date":"1397/01/18 11:40","price":1400},{"date":"1397/01/18 13:00","price":1420},{"date":"1397/01/18 13:30","price":1405},{"date":"1397/01/18 13:40","price":1410},{"date":"1397/01/18 14:20","price":1405},{"date":"1397/01/18 14:40","price":1415},{"date":"1397/01/18 16:30","price":1430}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398