کمترین: 
542000
بیشترین: 
565000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
559000
زمان: 
1/18 16:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 18 فروردین 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 559000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:24","price":542000},{"date":"1397/01/18 12:30","price":544000},{"date":"1397/01/18 12:54","price":559000},{"date":"1397/01/18 13:12","price":561000},{"date":"1397/01/18 15:24","price":565000},{"date":"1397/01/18 16:06","price":559000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398