کمترین: 
847000
بیشترین: 
873000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
855000
زمان: 
1/18 17:12
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 18 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 855000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:24","price":847000},{"date":"1397/01/18 12:30","price":852000},{"date":"1397/01/18 12:54","price":860000},{"date":"1397/01/18 15:24","price":867000},{"date":"1397/01/18 15:48","price":851000},{"date":"1397/01/18 16:00","price":857000},{"date":"1397/01/18 16:06","price":858000},{"date":"1397/01/18 16:36","price":873000},{"date":"1397/01/18 16:42","price":872000},{"date":"1397/01/18 17:00","price":856000},{"date":"1397/01/18 17:06","price":859000},{"date":"1397/01/18 17:12","price":855000}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398