کمترین: 
539000
بیشترین: 
561000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
555000
زمان: 
1/18 16:06
قیمت ربع سکه امروز 18 فروردین 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 18 فروردین 1397 , 555000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/18 11:24","price":539000},{"date":"1397/01/18 12:30","price":540000},{"date":"1397/01/18 12:54","price":555000},{"date":"1397/01/18 13:12","price":557000},{"date":"1397/01/18 15:24","price":561000},{"date":"1397/01/18 16:06","price":555000}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398